RESPONSABLE

+

Disseny responsable. Disseny conscient. Disseny sostenible

 

Entre totes les habilitats i talents del dissenyador ha d'incloure's l'anticipació a les conseqüències ambientals, ecològiques, econòmiques, polítiques i socials de la intervenció del disseny.

 

 

Treballar per reduir l'impacte ambiental

 

Davant la creixent preocupació per la deterioració ambiental i la necessitat de buscar un equilibri ecològic, el dissenyador gràfic ha de conèixer quines tècniques, processos, materials i suports gràfics són una font de contaminació i treballar per reduir la petjada de carboni. Aquest indicador ambiental és la suma absoluta de totes les emissions de gasos d'efecte hivernacle causades directament o indirectament per un individu, organització, esdeveniment o producte. Cal pensar sempre en una menor gestió residual i minimitzar els danys de la nostra activitat en l'entorn. Cal fer més èmfasi en la qualitat i la permanència dels productes que volem crear.

 

 

El 80% de l'impacte ambiental dels productes, serveis i infraestructures que hi ha al nostre al voltant es determina en la fase del disseny

 

Quan el dissenyador no té en compte l'impacte dels seus productes al llarg del seu cicle de vida, es produeixen un major nombre de residus i un ús ineficient dels recursos.

 

 

Problemes ambientals de la indústria gràfica

 

La industria del paper

És el tercer major contaminador industrial d'aire, aigua i terra. Cal tenir en compte la gran petjada ecològica de tot el procés de fabricació del paper, des de la tala d'arbres, el transport, la fabricació, la distribució i la impressió fins a acabar el seu cicle de vida, emmagatzemat, incinerat, reciclat o en el pitjor dels casos abandonat. Els dissenyadors gràfics som responsables de generar una immensa quantitat d'escombraries a través dels productes de paper.

 

Gestió residual

El sector de les arts gràfiques produeix una gran quantitat de residus, sòlids i líquids, amb risc contaminant. Alguns són perillosos com els elements de neteja, residus de tintes, dissolvents o additius químics d'alguns processos i uns altres potencialment perillosos, si no hi ha una correcta gestió dels residus, com els retalls, restes de guillotina, acabats i en general tot tipus d'imprès.

 

Contaminació visual

Una altra forma de contaminació és la sobreestimulació visual de la publicitat que afecta les nostres ciutats, entorns rurals i carreteres. Cartells, lluminosos, pals, marquesines, pantalles i lones són alguns dels exemples de publicitat no desitjada que aclapara per la quantitat de missatges que ens volen transmetre i que, generalment, no està orientada a les nostres preferències.

 

 

DISSENY GRÀFIC SOSTENIBLE

 

Es preocupa per totes les etapes del procés de disseny, incloent-hi l'anàlisi dels materials i processos d'impressió per a la seva elaboració, utilitzant eines de menor impacte mediambiental, complint amb el comerç just de treball i les normes de drets humans i treballant amb els clients per fomentar la transparència i la responsabilitat social de les empreses.

 

 

ALGUNES CONSIDERACIONS A L'IMPRIMIR

 

 • Tria proveïdors que reciclin i utilitzin algun sistema d'estalvi energètic, millor si són locals per evitar transports molt llunyans.
 • Valora amb l'impressor i el client l'opció d'imprimir sense fotolits, directament a planxa. La tecnologia CTP i les planxes sense processament són bons exemples de com simplificar la producció per reduir el consum d'energia, de productes químics i generar menys deixalles residuals.
 • Pregunta al teu impressor amb quin format de paper pots treballar per reduir al mínim el material d'un sol ús.
 • Assegura't del tipus d'emissió de gasos en el procés d'impressió: tintes, vernissos, coles, solucions de neteja, etc.
 • Tria tintes vegetals o de baix COV, compostos orgànics volàtils (de 5% o menys) i paper sense estucar sempre que sigui possible.
 • Evita l'ús de tintes metàl·liques i fluorescents, ja que contenen metalls pesants i causen risc en el medi ambient i en la salut dels treballadors.
 • Tria vernissos a l'aigua, abans que vernissos UV o plastificats. Els vernissos, els recobriments aquosos i UV poden ser tractats en les modernes plantes de reciclat per flotació, sempre que no s'apliquin en quantitats excessives. Un recobriment amb un pes superior a 2,5 g/m² pot perjudicar el reciclatge. La laminació realitzada amb solvents utilitza grans quantitats de compostos orgànics volàtils i adhesius que representen un problema per al reciclatge. Els vernissos UV no contenen compostos orgànics volàtils.
 • Tria papers de fonts sostenibles que tinguin el certificat FSC i que estiguin lliures de clor amb el certificat TCF o papers reciclats.
 • Comprova que el teu treball i tots els seus components es poden reciclar fàcilment.
 • Sempre que sigui possible usa una alternativa a la impressió i encaminat cap al digital, ja que l'impacte ambiental és menor.

 

 

ALGUNES CONSIDERACIONS AL DISSENYAR

 

 • Busca proveïdors d'energia ecològica i redueix el consum d'electricitat en la teva oficina o espai de treball. Si treballes amb la llum del dia molt millor.
 • Treballa amb les preferències del teu sistema en baix consum d'energia, sempre que et sigui possible i apaga adequadament els teus ordinadors, impressores i monitors en acabar.
 • Evita dissenyar amb sagnats de pàgina per reduir el desaprofitament de tinta i evita que els retalls passin per un procés de destintat durant el reciclat.
 • Utilitza papers o cartons més lleugers, amb menys gramatge si és possible, per obtenir més còpies per tona.
 • Existeix una relació gairebé proporcional entre el pes del paper, el consum d'energia i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle (coneguda també com a petjada de carboni) per cada còpia impresa; això té un impacte tant en la fabricació com en el transport del paper.
 • Dissenya per reduir al mínim la cobertura de tinta. Així es redueix l'energia utilitzada en la impressió i assecat. Pots també utilitzar trames més fines.
 • Dissenya per a la reutilització i la longevitat.
 • Considera l'ús de fonts de "tinta baixa" per a àrees grans de text del cos.

 

 

EN CADA PROJECTE POTS PREGUNTAR-TE

 

És realment necessari o útil el que s'està demanant?

El projecte ha de ser tangible?

Quin serà l'impacte de la nostra creació sobre les persones i el medi ambient?

Podem pensar alternatives més sostenibles?

Quins proveïdors triem?

 

 

BIBLIOGRAFIA INTERESSANT

 

https://re-nourish.org/

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto

https://fashionforgood.com/

http://www.business.vic.gov.au/marketing-and-sales/business-sustainability/sustainability-in-graphic-and-web-design

 

PARLEM!

hola @magimostudio.com

+34 690 844 130

Sant Feliu de Llobregat

Barcelona

 

twitter

instagram

linkedin

behance

Copyright © 2019 MAGIMO. Tots els drets reservats.